Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Επικαιρότητα

30/04/2009
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΟΥ ΓΡΙΠΗΣ Α/Η1Ν1

ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ


1 Μαΐου 2009

 

Η κατάσταση σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων από το νέο ιό γρίπης τύπου Α/Η1Ν1 σε ανθρώπους εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της επιδημίας που είχε ως αρχική εστία το Μεξικό και στη συνέχεια εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες και μετά την επιβεβαίωση της μετάδοσης της λοίμωξης από άνθρωπο σε άνθρωπο και στις ΗΠΑ, έχει από τις 29 Απριλίου 2009 θέσει την παγκόσμια κοινότητα σε επίπεδο επαγρύπνησης για πανδημία γρίπης, «ΦΑΣΗ 5». Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από συνεχή μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο και εμφάνιση επιδημιών σε δύο ή περισσότερες χώρες μιας περιοχής-ηπείρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο νέος τύπος ιού γρίπης Α/Η1Ν1 συνδυάζει γενετικά στοιχεία από ιούς γρίπης χοίρων (δύο διαφορετικούς τύπους), γρίπης των πτηνών και γρίπης ανθρώπειας προέλευσης. Έως τις 30 Απριλίου 2009, 11 χώρες είχαν αναφέρει την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης από το νέο ιό Α/Η1Ν1.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλους φορείς παρακολουθεί στενά την τρέχουσα επιδημία γρίπης από νέο ιό Α/Η1Ν1 σε ανθρώπους. Το φυλλάδιο αυτό περιέχει οδηγίες για τη διαχείριση κρουσμάτων επιβεβαιωμένων, πιθανών ή υπό διερεύνηση για γρίπη από το νέο ιό Α/Η1Ν1 κατά τη διακομιδή τους με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι οδηγίες αυτές διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και άλλων διεθνών οργανισμών και αφορούν την παρούσα κατάσταση.

Σε περίπτωση που τα επιδημιολογικά, κλινικο-εργαστηριακά και επιστημονικά δεδομένα για τη νόσο αυτή μεταβληθούν, θα ακολουθήσουν ανάλογα διαμορφωμένες οδηγίες.

 

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Α/Η1Ν1 ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Με ευθύνη της Διοίκησης του ΕΚΑΒ είναι απαραίτητο να ενημερωθεί και εκπαιδευτεί όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού προσωπικού, για τους τρόπους μετάδοσης της γρίπης από νέο ιό Α/Η1Ν1, τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης της νόσου και τη σωστή χρήση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος. Συνιστάται να έχουν οριστεί εκ των προτέρων οι εργαζόμενοι που θα ασχοληθούν με τη διακομιδή ύποπτου κρούσματος γρίπης από το νέο ιό Α/Η1Ν1 ανά βάρδια, καθώς και να εμπλέκεται ο μικρότερος δυνατός αριθμός εργαζομένων ανά ειδικότητα.

Πριν τη διακομιδή ασθενούς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη γρίπη από νέο ιό Α/Η1Ν1 πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση και συνεννόηση με το ΕΚΑΒ, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το νοσοκομείο αναφοράς που θα δεχθεί τον ασθενή. Επίσης, πριν την αναχώρηση του ασθενοφόρου πρέπει να έχει γίνει εκτίμηση της βαρύτητας της κατάστασής του και αντίστοιχη ενημέρωση του προσωπικού του ασθενοφόρου καθώς και του συνοδευτικού προσωπικού από τον ιατρό που έκανε την εκτίμηση. Κατά τη μεταφορά του ασθενούς πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις μετάδοσης της γρίπης από νέο ιό Α/Η1Ν1 (βασικές προφυλάξεις, επαφής και σταγονιδίων).

Συγκεκριμένα:

• Κατά τη μεταφορά του επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος γρίπης από νέο ιό Α/Η1Ν1, το προσωπικό του ασθενοφόρου πρέπει να φορά τον ακόλουθο Ατομικό Εξοπλισμό Προστασίας: Χειρουργική μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, προστατευτικά γυαλιά ευρέως οπτικού πεδίου, ιατρικά γάντια μη αποστειρωμένα μίας χρήσης, προστατευτική ποδιά μίας χρήσης, εφόσον έρθουν σε στενή επαφή με τον ασθενή. Ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας αφαιρείται και απορρίπτεται σε ειδικές πλαστικές ανθεκτικές σακούλες με ειδικό σφικτήρα οι οποίες θα πρέπει να μεταφερθούν καλά κλεισμένες στο χώρο του νοσοκομείου.

• Ο ασθενής κατά τη μεταφορά του πρέπει να φορά απλή χειρουργική μάσκα.

• Κατά τη μεταφορά του ασθενή πρέπει να εξασφαλίζεται καλός αερισμός ώστε να αποφεύγεται η αυξημένη συγκέντρωση αερολύματος στο χώρο, όταν αυτό είναι εφικτό.

• Ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης από νέο ιό Α/Η1Ν1, θα πρέπει να μεταφέρονται με όσο γίνεται λιγότερο προσωπικό εντός του ασθενοφόρου. Δεν επιτρέπεται ταυτόχρονη μεταφορά άλλου ασθενή.

• Η καμπίνα του ασθενοφόρου πρέπει να είναι κλειστή έτσι ώστε να μην είναι σε επικοινωνία με την καμπίνα του οδηγού.

• Κατά τη μεταφορά του ασθενή, πρέπει να χρησιμοποιείται ιματισμός μιας χρήσης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο ρυπαρός ιματισμός (π.χ. σεντόνια ποτισμένα με βιολογικά υγρά) και όλα τα αναλώσιμα που έχουν έρθει σε επαφή ή μολυνθεί από τα βιολογικά υγρά του ασθενή, πρέπει να συλλέγονται με ήπιους χειρισμούς σε κατάλληλες πλαστικές σακούλες ανθεκτικές σε διαρροές, που κλείνουν με σφικτήρα και να μεταφέρονται στο νοσοκομείο προς αποστείρωση.

• Το προσωπικό που αναλαμβάνει τη μεταφορά ασθενή με πιθανή ή επιβεβαιωμένη γρίπη των χοίρων πρέπει να πλένει τα χέρια του πριν και μετά τη μεταφορά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών πρέπει να χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό. Η χρήση των γαντιών σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών.

• Εντός του ασθενοφόρου θα πρέπει να υπάρχει μόνο ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τη μεταφορά του συγκεκριμένου ασθενή (π.χ. μάσκες Venturi, υγραντήρας χορήγησης οξυγόνου μίας χρήσης, φορείο, αναλώσιμος εξοπλισμός-σύριγγες, οροί, συσκευές ορών). Ο ιατρικός εξοπλισμός πολλαπλών χρήσεων (στηθοσκόπια περιχειρίδες, πιεσόμετρα, θερμόμετρα) που χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές πλαστικές ανθεκτικές σακούλες με σφικτήρα και να μεταφέρονται καλά κλεισμένες στο χώρο του νοσοκομείου προς απολύμανση. Οι συσκευές που δε μπορούν να μεταφερθούν εντός του χώρου του νοσοκομείου για να απολυμανθούν με εμβάπτιση, θα πρέπει να απολυμανθούν επιτόπου με ένα απολυμαντικό ευρέως φάσματος και αποδεδειγμένης αντιμικροβιακής και αντιιικής δράσης σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΝΛ (αλκοολούχο αντισηπτικό ή υποχλωριώδες νάτριο σε διάλυση 1:10).

• Τα απορρίμματα που προέρχονται από τον ασθενή χαρακτηρίζονται ως «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσματικού Χαρακτήρα» (ΕΙΑ-ΜΧ). Για τη διαχείριση των απορριμμάτων αυτών εφαρμόζονται οι καθιερωμένες προφυλάξεις. Το προσωπικό που τα διαχειρίζεται πρέπει να φορά τον Ατομικό Εξοπλισμό Προστασίας και όποτε είναι δυνατόν, να αποφεύγεται ο χειρισμός με τα χέρια. Τα νοσοκομειακά απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται σε σάκους κατάλληλου πάχους που δε σχίζονται εύκολα και φέρουν το ευδιάκριτο και ανεξίτηλο αναγνωριστικό σήμα «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Οι σάκοι αυτοί πρέπει να κλείνονται με ειδικό σφιγκτήρα και να συλλέγονται με ασφάλεια. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία απόρριψης μολυσματικών απορριμμάτων προς αδρανοποίηση ή αποτέφρωση.

• Χειρισμοί που προκαλούν αυξημένη διασπορά σταγονιδίων ή αερολύματος (π.χ. ενδοτραχειακή διασωλήνωση, χρήση νεφελοποιητών, αναρρόφηση εκκρίσεων, καρδιοαναπνευστική ανάνηψη) πρέπει να πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή και αφού το προσωπικό που θα εμπλακεί σε αυτές τις διαδικασίες φορά χειρουργική μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, προστατευτικά γυαλιά ευρέως οπτικού πεδίου, ιατρικά γάντια μη αποστειρωμένα μίας χρήσης, προστατευτική ποδιά μίας χρήσης.

• Όλα τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά του ασθενή θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικά κίτρινα πλαστικά κουτιά καλά κλεισμένα, να συσκευαστούν σε δοχεία με ειδική σήμανση και να μεταφερθούν με ασφάλεια στο νοσοκομείο προς αδρανοποίηση, σύμφωνα με τις οδηγίες διαχείρισης

νοσοκομειακών αποβλήτων.

• Απαγορεύονται: το κάπνισμα, η λήψη τροφής ή υγρών καθώς και η μεταφορά τους εντός του ασθενοφόρου καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

 

2. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας περιλαμβάνει:

• Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3). Προσοχή! Για τη σωστή τοποθέτηση της μάσκας θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών.

Η χρήση της μάσκας είναι αποτελεσματική μόνο όταν εφαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο του χρήστη.

• Ειδικά προστατευτικά γυαλιά ευρέως οπτικού πεδίου ή ασπίδα προσώπου.

• Προστατευτική ποδιά μίας χρήσης (ρόμπα ή μπλούζα). Η προστατευτική ποδιά πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος (ως τη μέση της κνήμης) και μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.

• Ιατρικά γάντια μιας χρήσεως, τα οποία αλλάζουν κατά τη διάρκεια διαφόρων

χειρισμών στον ασθενή.

Ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να φορά τον Ατομικό Εξοπλισμό Προστασίας πριν εισέλθει στον ειδικό χώρο αναμονής και εξέτασης του ασθενή, με την ακόλουθη σειρά και διαδικασία:

• Πλύσιμο χεριών

• Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας

• Γυαλιά ή ασπίδα προσώπου

• Προστατευτική ποδιά

• Πλύσιμο και αντισηψία χεριών

• Γάντια μιας χρήσεως

• Είσοδος στο χώρο

Ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας αμέσως μετά την έξοδο από το ασθενοφόρο, αφού έχει απομακρυνθεί από τον ασθενή σε απόσταση μεγαλύτερη από 2 μέτρα. Ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας απορρίπτεται σε ποδοκίνητο κάδο απορριμμάτων με σκέπασμα με σάκο με τη σήμανση «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσματικού Χαρακτήρα».

Ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας αφαιρείται με την ακόλουθη διαδικασία:

• Αφαίρεση γαντιών

• Πλύσιμο και αντισηψία χεριών

• Επανατοποθέτηση γαντιών μιας χρήσεως

• Γυαλιά ή ασπίδα προσώπου

• Ποδιά

• Αφαίρεση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας

• Αφαίρεση γαντιών

• Πλύσιμο με σαπούνι και νερό και αντισηψία χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό. Τα ενδύματα αφαιρούνται με φορά από μέσα προς τα έξω.

 

3. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Τα χέρια πρέπει να πλένονται με την κατάλληλη ποσότητα σαπουνιού (3-5 ml) για τουλάχιστον 15 sec, εφαρμόζοντας τη σωστή τεχνική, στις παρακάτω περιπτώσεις:

• πριν και μετά από κάθε επαφή με ασθενή:

- όταν είναι εμφανώς λερωμένα

- μετά την αφαίρεση των γαντιών

Προσοχή ιδιαίτερα στον καθαρισμό του αντίχειρα

Η επάλειψη των χεριών με αλκοολούχα αντισηπτικά συνιστάται στις παρακάτω περιπτώσεις:

• μετά από δραστηριότητες όπου τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα

• μετά την αφαίρεση των γαντιών αφού πρόκειται να συνεχιστούν οι δραστηριότητες στον ίδιο ασθενή

• μετά το πλύσιμο των χεριών αφού τα χέρια έχουν στεγνώσει

Η χρήση των γαντιών σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών.

 

4. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Για την απολύμανση του ασθενοφόρου πρέπει να ακολουθούνται οι βασικές αρχές που τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις μεταδιδόμενων νοσημάτων. Συγκεκριμένα:

• Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φορά τον Ατομικό Εξοπλισμό Προστασίας.

• Απαγορεύεται η χρήση συμπιεσμένου αέρα προς αποφυγή μόλυνσης με σταγονίδια.

• Μετά την απομάκρυνση του ασθενή και πριν την καθαριότητα και την απολύμανση του εσωτερικού του ασθενοφόρου, πρέπει να ανανεωθεί ο αέρας με ανοικτές τις πόρτες και τα παράθυρα και με το σύστημα κλιματισμού σε λειτουργία. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει σε ανοικτό χώρο και μακριά από ανθρώπους.

• Το εσωτερικό της καμπίνας του ασθενοφόρου και γενικότερα όλες οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά, αρχικά με απορρυπαντικό και νερό για τον καθαρισμό των ορατών ρύπων και στη συνέχεια να απολυμανθεί με απολυμαντικό αποδεδειγμένης αντιβακτηριακής και αντιικής δράσης (αλκοολούχο αντισηπτικό ή διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 1:10).

• Σε περίπτωση που μέσα στην καμπίνα του ασθενοφόρου υπάρχουν κηλίδες αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα πρέπει να συλλέγονται με απορροφητικό χαρτί και στη συνέχεια να ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.

 

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Α/Η1Ν1 ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας που εργάζονται σε υπηρεσίες όπου εξετάζονται ή νοσηλεύονται περιστατικά υπό διερεύνηση, πιθανά ή επιβεβαιωμένα για λοίμωξη από το από το νέο ιό Α/Η1Ν1, σύμφωνα με τον ορισμό κρούσματος, πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την πιθανότητα εμφάνισης πυρετού και συμπτωμάτων ή σημείων οξείας λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος (βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια, κ.α.) για 7 ημέρες μετά την τελευταία πιθανή έκθεσή τους στον ιό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων πρέπει να ενημερώνεται ΑΜΕΣΑ το ΚΕΕΛΠΝΟ, η ΕΝΛ και να κατευθύνονται για διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση σε ειδικό νοσοκομείο αναφοράς.

Οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας που εργάζονται σε υπηρεσίες όπου εξετάζονται ή νοσηλεύονται περιστατικά υπό διερεύνηση, πιθανά ή επιβεβαιωμένα για λοίμωξη από το από το νέο ιό Α/Η1Ν1, σύμφωνα με τον ορισμό κρούσματος και εμφανίζουν πυρετό και συμπτώματα/σημεία οξείας λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος (βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια, κ.α.), πρέπει να απέχουν από την εργασία τους και να παραμένουν στο σπίτι τους για 7 ημέρες ή μέχρι την πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων, περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Κατά την παραμονή τους στο σπίτι πρέπει να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα υγιεινής των χεριών και τα γενικότερα μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων.

Οι επαγγελματίες υγείας που ήρθαν σε απροστάτευτη στενή επαφή με κρούσμα υπό διερεύνηση, πιθανό ή επιβεβαιωμένο γρίπης από το νέο ιό Α/Η1Ν1, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταδοτικότητας του κρούσματος, πρέπει να λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη.« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail