Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Επικαιρότητα

25/04/2014
Ο αγώνας του ΙΣΑ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Απέναντι σε τάσεις και προτάσεις που τείνουν να εξαφανίσουν το γιατρό της γειτονιάς που κάνει μόνος τον αγώνα της βιοπάλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προέβηκε σε σειρά κινητοποιήσεων και δράσεων, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια κλεισίματος των ιδιωτικών ιατρείων και παράδοσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της υγείας του ελληνικού λαού στις μεγάλες ιδιωτικές αλυσίδες.

 

Ενημερώσαμε τους γιατρούς μέλη μας για τις υποψήφιες προτάσεις διαμόρφωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τις διάφορες ομάδες και επιτροπές του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.

 

Καλέσαμε τις επαγγελματικές ενώσεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους  και ζητήσαμε από τους γιατρούς μέλη μας να μας δηλώσουν τη γνώμη τους και τις παρεμβάσεις τους σχετικά με τα προσχέδια εφαρμογών που ετοιμάζονται από το Υπουργείο και ανοίξαμε το δρόμο για έναν γόνιμο διάλογο στη διαβούλευση της ΠΦΥ που δρομολογείται μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Συλλόγων.

 

Ξεκινήσαμε το Διάλογο για την Υγεία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου ξεκάθαρα θέσαμε τις κόκκινες γραμμές μας, λέγοντας  Ναι στον Εξειδικευμένο Γιατρό της Γειτονιάς  Ναι στον Οικογενειακό Γιατρό ως «ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΙΧΜΗΣ» για την Πρόληψη και τη Στελέχωση της Άγονης Γραμμής

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια κλεισίματος των Ιδιωτικών Ιατρείων και θα στηρίξει το θεσμό των εξειδικευμένων γιατρών με τις εξειδικεύσεις και τις υποειδικότητες τους στην υπηρεσία του Αρρώστου

 

Ο οικογενειακός γιατρός έχει το ρόλο του και αυτός ο ρόλος αποτελεί τμήμα ενός ολόκληρου συστήματος παροχής υπερεξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών των ιατρικών ειδικοτήτων. Κύριοι άξονες λειτουργίας του Οικογενειακού Γιατρού πρέπει να είναι η Πρόληψη και η Προαγωγή της Υγείας καθώς και η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη είτε μέσα από τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου είτε μέσα από το Ιατρείο της Γειτονιάς, είτε μέσα από Σχολεία, με το θεσμό του σχολιάτρου που μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμος στον παιδικό πληθυσμό της κοινωνίας μας.

 

Στην Ιατρική δεν υπάρχουν γιατροί-τροχονόμοι για να εξετάζουν όλα τα περιστατικά και να καθορίζουν την περεταίρω πορεία τους. Η διακίνηση του περιστατικού από το σύμπτωμα ως τη διαφορική διάγνωση και τη θεραπεία πρέπει να γίνεται γρήγορα, άμεσα και με το κατάλληλο υπερεξειδικευμένο προσωπικό. Και έχουμε τις δυνατότητες να παρέχουμε κάτι τέτοιο διότι υπάρχει πολύ μεγάλη επάρκεια σε υπερεξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και οφείλουμε να το παρέχομε αυτού του τύπου την περίθαλψη ώστε να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος στη διάγνωση και την έκβαση του κάθε αρρώστου. Οι οικογενειακοί γιατροί πρέπει να υπάρχουν χωρίς να αποτελούν κυματοθραύστη στους υπόλοιπους συναδέλφους

 

Πιστεύουμε ότι ο οικογενειακός γιατρός μπορεί και πρέπει να αποκτήσει έναν εξέχοντα ρόλο στην Ελλάδα: να στελεχώσει τις άγονες και παραμεθόριες περιοχές ως Γιατρός Αιχμής της Άγονης Γραμμής, εκπαιδευμένος στη σωστή και έγκαιρη ΔΙΑΛΟΓΗ που θα σώσει ζωές, στην τηλεϊατρική και στην εξειδικευμένη υποστήριξη της Ζωής που απαιτεί η σταθεροποίηση και η αερομεταφορά του αρρώστου από τις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

 

Ζητήσαμε την απόσυρση του clawback και του rebate για τα μικρά εργαστήρια και την εφαρμογή ενός κλιμακωτού δίκαιου συστήματος και την τροποποίηση της 14540/28.03.2012 εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ, ώστε οι πιστοποιημένοι ιδιώτες γιατροί να μπορούν να συνταγογραφούν πάνω δύο συνταγές το μήνα για κάθε ασφαλισμένο ή τρίμηνες συνταγές.

 

Τονίζουμε ξανά και ξανά την παγια θέση του ΙΣΑ για μια  ισότιμη μεταχείριση των λειτουργών Υγείας, στους άξονες που πρέπει να κινείται το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με κεντρικούς πυλώνες:

 

• Την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης προκειμένου να λειτουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα Π.Φ.Υ και να επιτυγχάνεται η άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων στους παρόχους

• Το δικαίωμα πρόσβασης και συμμετοχής στον ΕΟΠΥΥ όλων των γιατρών που το επιθυμούν (νεότερων και ήδη συμβεβλημένων)

• Τη διατήρηση και ενίσχυση όλων των Δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

• Την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών και πλήρης κάλυψη των ανασφάλιστων.

• Την παροχή κινήτρων για εγκατάσταση εξειδικευμένων γιατρών σε άγονες και παραμεθόριες περιοχές

Δε θα επιτρέψουμε τον Αφανισμό των μικρών εργαστηρίων και των γιατρών της γειτονιάς« πίσω
© 2005 - 2019, Public-Health.gr.
3xronia_mail