Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Επικαιρότητα

25/04/2014
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 (ΚΩΔ. 30)

Τιτλος: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού (ΚΩΔ. 30)

Κατηγορία:  Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πληθυσμού

Προϋπολογισμός:  15.000.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  04/04/2014
Ημερομηνία Λήξης:  31/12/2015« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail