Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Επικαιρότητα

17/07/2014
Ανέκκλητη υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστικά δικαιώματα τακτικού προσωπικού του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εντάχθηκε στο ΠΕΔΥ

Με πρόσφατη εξαιρετικά επείγουσα ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ καλούνται οι ιατροί που αποτελούσαν προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ και εντάχθηκε στο ΠΕΔΥ να επιλέξουν το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν και συγκεκριμένα είτε το Δημόσιο είτε το ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ.« πίσω
© 2005 - 2019, Public-Health.gr.
3xronia_mail