Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Επικαιρότητα

17/07/2014
Διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών από ιατρούς του ΕΣΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέτασε δια της Νομικής του Υπηρεσίας τα ζητήματα που τίθενται αναφορικά με τη δυνατότητα των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ και των ειδικευομένων και επικουρικών ιατρών να διεκδικήσουν τη διαφορά αποδοχών τους που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν. 4093/2012, από τον Αύγουστο του 2012 και εντεύθεν, ενόψει της υπ΄ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά στις περικοπές των αποδοχών των ενστόλων.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους ιατρούς του ΕΣΥ να επικοινωνήσουν με τη Νομική Υπηρεσία για τυχόν διευκρινίσεις ανάλογα με την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Το ζήτημα θα εξεταστεί και από το ΔΣ του ΙΣΑ άμεσα για περαιτέρω ενέργειες.« πίσω
© 2005 - 2019, Public-Health.gr.
3xronia_mail