Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Επικαιρότητα

30/04/2009
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ


Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης τελευταία ενημέρωση: 01/05/2009


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1)

 

Οι παρακάτω δράσεις έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1).

Ως στενές επαφές του κρούσματος ορίζονται τα άτομα τα οποία:

1. έχουν παράσχει φροντίδα σε πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1), ή

2. έχουν διαβιώσει μαζί με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1), ή

3. ήλθαν σε άμεση επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος ή σωματικά υγρά πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1).

Ο τρέχων ορισμός κρούσματος γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1) βρίσκεται στο http://www.keelpno.gr/keelpno/2009/id994/orismos.pdf

Δράσεις:

1. Αναζήτηση των στενών επαφών (όπως ορίζονται παραπάνω).

2. Οδηγίες για παρακολούθηση της υγείας τους ώστε σε περίπτωση που αναπτύξουν πυρετό και συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα να απευθυνθούν αμέσως στον ιατρό τους. Οδηγίες μπορούν επίσης να λάβουν στην περίπτωση αυτή και από το ΚΕΕΛΠΝΟ, στο τηλέφωνο 210-5212054.

3. Ενδεχομένως, και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, χορήγηση προφυλακτικής αντιιικής αγωγής, επί απουσίας αντενδείξεων. Διακοπή της χημειοπροφύλαξης σε περίπτωση που οι διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις του αρχικού κρούσματος αποβούν αρνητικές για γρίπη από το νέο ιό Α(Η1Ν1).« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail