Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Επικαιρότητα

02/07/2009
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ


3 Ιουλίου 2009

 

Η κατάσταση σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων από το νέο ιό γρίπης τύπου Α(Η1Ν1) σε ανθρώπους εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της επιδημίας έχει από τις 11 Ιουνίου 2009 θέσει την παγκόσμια κοινότητα σε επίπεδο πανδημίας γρίπης, «ΦΑΣΗ 6». Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο σε όλη την υφήλιο. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλους φορείς παρακολουθεί στενά την τρέχουσα πανδημία γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1) σε ανθρώπους.

Το παρόν έγγραφο παρέχει οδηγίες σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νέας γρίπης Α(Η1Ν1), σε χώρους κατασκηνώσεων. Οι οδηγίες αυτές διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) και άλλων διεθνών οργανισμών. Βασίζονται επίσης στα τρέχοντα επιδημιολογικά και κλινικοεργαστηριακά για τη νόσο διεθνώς και στη χώρα μας. Σε περίπτωση που αυτά μεταβληθούν, θα ακολουθήσουν ανάλογα διαμορφωμένες οδηγίες.

 

Εισαγωγή

Σε κατασκηνώσεις που προσέρχονται παιδιά έφηβοι και οικογένειες στο σύνολό τους, υπάρχει ποικιλία προγραμμάτων. Υπάρχουν προγράμματα που λήγουν με το πέρας της ημέρας (δεν εμπεριέχουν δηλαδή διανυκτέρευση) και προγράμματα τα οποία εμπεριέχουν μακρά διαμονή, εύρους κάποιων εβδομάδων. Οι οδηγίες αυτές στοχεύουν στην παροχή πληροφοριών και για τα δύο είδη κατασκηνώσεων αλλά και ειδικότερα γι’ αυτές που προβλέπουν και μακρά διαμονή.

Στη παρούσα φάση, το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνει, σαν πρώτο μέτρο για την μείωση της εξάπλωσης της γρίπης στις κατασκηνώσεις, τον έγκαιρο προσδιορισμό των

κατασκηνωτών ή του προσωπικού με γριπώδη συνδρομή, την παραμονή τους στο σπίτι (ή σε απόσταση από άλλους ανθρώπους) όταν είναι άρρωστοι και τις σωστές πρακτικές όσον αφορά στον βήχα και στην ατομική υγιεινή.

Νέα γρίπη Α(H1N1)

Τα συμπτώματα της γρίπης περιλαμβάνουν συνήθως πυρετό συν τουλάχιστον

είτε βήχα είτε πονόλαιμο. Αυτά τα συμπτώματα αναφέρονται συχνά ως γριπώδης συνδρομή. Η μόλυνση με τον ιό της γρίπης μπορεί επίσης να οδηγήσει στα πρόσθετα συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, κούραση, καταρροή, πόνους στους μύες, διάρροια, εμετό. Όπως στην εποχική γρίπη, ο νέος ιός της γρίπης Α(H1N1) στους ανθρώπους μπορεί να ποικίλει στη δριμύτητα από ήπιο σε σοβαρό. Όταν είναι βαριάς μορφής, μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, αναπνευστική δυσλειτουργία, ακόμη και θάνατο.

Η νέα γρίπη Α(H1N1) μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο που μεταδίδεται και η εποχική γρίπη, δηλαδή με τον βήχα ή το φτάρνισμα ανθρώπων που έχουν ήδη μολυνθεί από τον ιό. Οι άνθρωποι επίσης μπορούν επίσης να μολυνθούν εάν έρθουν σε στενή επαφή με άτομο μολυσμένο, (πχ. χειραψία) και μετά αγγίξουν το στόμα ή τη μύτη τους χωρίς πρώτα να πλύνουν τα χέρια τους.

 

Γενικές συστάσεις και προετοιμασία για τους χώρους των κατασκηνώσεων

- Προτείνεται να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς υγείας και να ετοιμαστεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πιθανών συμβάντων κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής κατασκηνωτικής περιόδου. Τα σχέδια πρέπει να περιλάβουν τι να κάνετε εάν το προσωπικό ή οι συμμετέχοντες στην κατασκήνωση αρρωστήσουν, συμπεριλαμβανομένου και του πως θα απομονωθούν, για να μην διαδώσουν το νέο ιό στα υπόλοιπα μέλη της κατασκήνωσης και το προσωπικό, πότε να ζητήσετε πρόσθετη ιατρική συνδρομή, και πώς να παρέχετε την ανάλογη προς αυτούς φροντίδα. Οι υπεύθυνοι των κατασκηνώσεων πρέπει να συνεργαστούν με τους τοπικούς φορείς υγείας για να αναπτύξουν μηχανισμούς και πρωτόκολλα για τον έλεγχο της μετάδοσης της νέας γρίπης.

- Είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους γονείς/φύλακες, τους εθελοντές, σχετικά με το πώς μια πιθανή ασθένεια ή έκτακτη ανάγκη υγείας μεταξύ των παιδιών που συμμετέχουν στην κατασκήνωση, θα αντιμετωπιστεί. Συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό, τη μέριμνα για τη μεταφορά των άρρωστων προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, στο σπίτι, γεγονός που περιορίζει την έκθεσή τους σε άλλα πρόσωπα, τη συμφωνία για απομόνωση στην κατασκήνωση (εφόσον ενδείκνυται), και τον προγραμματισμό για πρόσθετη ιατρική φροντίδα ή έκτακτη ανάγκη.

- Προτείνεται επίσης να υλοποιείται από τον ιατρό της κατασκήνωσης ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για το προσωπικό των κατασκηνώσεων σχετικά με την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών συμπεριλαμβανομένων και συγκεκριμένων πληροφοριών για το πώς να αναγνωριστούν πιθανά συμπτώματα γρίπης και πως αυτά να αναφέρονται στους υπευθύνους της κατασκήνωσης.

-Οι πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν στους κατασκηνωτές με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές απ’ όλες τις ηλικίες και τα μορφωτικά επίπεδα

 

Γενικές συστάσεις για τον έλεγχο της μετάδοσης του νέου ιού. Ενθαρρύνετε τους κατασκηνωτές αλλά και το προσωπικό που απασχολείται, ώστε να καλύπτουν το πρόσωπό τους όταν βήχουν ή φταρνίζονται και να χρησιμοποιούν τους βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών

- Εγκαταστάσεις με τρεχούμενο νερό και υγρό σαπούνι χεριών πρέπει να είναι εύκολα προσιτές. Απολυμαντικά χεριών με βάση την αλκοόλη, μπορούν να επίσης να χρησιμοποιηθούν

- Εξασφαλίστε την παροχή απολυμαντικών μαντηλιών για τα χέρια για δραστηριότητες στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκαταστάσεων τρεχούμενου νερού (πχ πεζοπορία).

- Απολυμαίνετε όλες τις περιοχές που υπάρχει συχνή επαφή χεριών (όπως πόμολα, βρύσες, κλπ.) καθημερινά, πριν ή μετά από τα γεύματα, όπως απαιτείται αλλά και όταν είναι ορατά λερωμένα. Χρησιμοποιείτε τα συνήθη προϊόντα καθαρισμού.

 

Είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι σε εγκαταστάσεις κατασκηνώσεων αλλά και οι κατασκηνωτές να εφαρμόσουν σχολαστικά τις οδηγίες αυτές με σκοπό:

- Την αποτροπή μετάδοσης της λοίμωξης στα υπόλοιπα μέλη της κατασκήνωσης

- Την ΑΜΕΣΗ ενημέρωση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (τηλ. 210 5212054 και 210 5222339) σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κρούσματος.« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail