Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Επικαιρότητα

02/07/2009
Η κατάσταση σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων από το νέο ιό γρίπης τύπου Α(Η1Ν1) σε ανθρώπους εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς....
28/05/2009
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλους φορείς, παρακολουθεί στενά τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν κρούσματα του νέου ιού γρίπης Α/Η1Ν1 σε ανθρώπους....
30/04/2009
Οι παρακάτω δράσεις έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1)....
30/04/2009
Η κατάσταση σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων από το νέο ιό γρίπης τύπου Α/Η1Ν1 σε ανθρώπους εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς....
29/04/2009
Οι οδηγίες που αποστέλλονται στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας για τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού της γρίπης των χοίρων Α/Η1Ν1 σε ανθρώπους περιλαμβάνουν...
Αρχή  «  46 47 48 49  »  Τέλος
© 2005 - 2019, Public-Health.gr.
3xronia_mail