Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αριστοτέλους 17-19 , 10187 Αθήνα * Τηλ. Κέντρο: 523 2820-29 , 524 3010-19


ΤΗΛ.
FAX
-ΥΠΟΥΡΓΟΣ

-Γραμματεία
210-523 3798

210-523 3573
210-523 5749
-Δ/ντής Πολιτικού Γραφείου

- Γραμματεία Δ/ντή
210-524 7250

210-523 9101
210-523 7180
-ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

- Δ/ντής Πολιτικού Γραφείου

-Γραφείο Γραμματείας
210-520 0406

210-523 0091

210-524 9720
210-523 1707
- ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
- Δ/ντής Πολιτικού Γραφείου
-Γραφείο Γραμματείας
210-522 1902


210-523 8503
210-524 2613
210-523 1350
210-522 7977

210-522 7977
- ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
- Γραμματεία
210-520 2310
210-520 2570
210-520 2560
210-520 1520
210-523 5914
-Δ/ντής
- Γραμματεία Δ/ντή

210-520 2572

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ:
-Δ/ντής Γραφείου
- Γραμματεία


210-524 4363
210-523 9710
210-523 6878

210-523 0529
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ:
- Δ/ντρια Γραφείου
- Γραμματεία


210-523 1278
210-523 0839210-523 1329


« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail