Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΤΗΛ

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(Αριστοτέλους 19)


-Δ/ντής
210-825 4609

-Τμήμα Προγραμματισμού
210-825 4608 , 10

-Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων
210-825 4608 , 10

-Γραμματεία
210-825 4608 , 10

 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Αχαρνών 96)

210-825 1919

-Διευθύντρια
210-883 4122

- Τμήμα Γραμματείας
210-883 0357

- Τμήμα Διοικητικού , Οικονομικού Ελέγχου
& Επιθεώρησης
210-883 0357

-Τμήμα υγειονομικού & Φαρμακευτικού
Ελέγχου & Επιθεώρησης
210-882 2447

-Γραμματεία
210-883 7562

 

Δ/ΝΣΗ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
(Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.)
(Αριστοτέλους 17)-Διευθύντρια
210-522 0660

-Τμήμα Σχεδίασης Πολιτικής Άμυνας Πολεμικής
Περιόδου & Εκπαίδευσης
210-523 2658

-Τμήμα Σχεδίασης Πολιτικής Άμυνας Ειρηνικής
Περιόδου
210-523 2608

-Γραμματεία
210-883 7562
210-883 4122

 

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(Αριστοτέλους 17)-Προϊσταμένη
210-523 9309

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-Προϊστάμενος
210-523 0110

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕ.Σ.Υ.)
(Μακεδονίας 6-8)-Πρόεδρος
210-821 5347
210-821 8079

-Γραμματεία Προέδρου
210-821 8079
210-821 5347

-Αντιπρόεδρος 210-821 5347
210-821 8079
-Ολομέλεια
210-821 5347
-Ελληνικό Αρχείο Νεοπλασιών
210-821 2679
-Προϊστάμενη Τμήματος
210-825 2721
-Γραμματεία
210-821 6480

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
(Αριστοτέλους 17)


-Προϊσταμένη
210-523 9328


« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail