Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΛ FAX
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
210-523 4430
210-523 4078
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
(Αριστοτέλους 17)


-Δ/ντής
210-522 2393

-Τμήματα:
-Επιδημιολογίας Νοσημάτων
210-523 4763

-Προστασίας & Προαγωγής της Δημ. Υγείας
210-523 2180

-Υγειονομικών Κανονισμών Δημ. Υγείας
210-522 1089

-Γραμματεία Δ/νσης
210-524 3426
210-523 3563

-Κεντρικό Εργαστήριο Δημ. Υγείας
(Ζαχάρωφ 3)

 

210-646 6711, 45
210-646 6745
Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Αριστοτέλους 17)


Δ/ντής
210-522 1398
210-523 6046

Τμήματα:
-Υγειον. Ελέγχου Υδάτων & Αποβλήτων…..
-Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Ραδιενέργειας,
-Ιοντιζουσών & μη Ακτινοβολιών…..
210-522 8262
210-523 6549

-Περιβ. Υγιεινής Μον. Υγείας & Οικισμών..
210-522 8262

-Γραμματεία………………

 

210-523 6048
210-523 6046
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Αριστοτέλους 17 )


-Δ/ντρια
Τμήματα:
-Οργάνωσης & Λειτουργίας Μονάδων
210-523 2953
210-523 8740

-Μονάδων Α/θμιας Φροντίδας Ιδιωτ. Τομέα
-Κατάρτισης Προγραμμάτων
-Γραμματεία

 

210-523 5835
210-523 5908
210-523 2953
210-523 2953
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Αριστοτέλους 17 )
-Δ/ντρια
210-522 1576


Τμήματα:
-Οργάνωσης Νοσοκομείων
-Λειτουργίας Νοσοκομείων
-Αιμοδοσίας
-Παροχής Άμεσης Βοήθειας
-Ιδιωτικών Κλινικών
-Γραμματεία

 

210-523 6778
210-522 2353
210-523 6476
210-523 0825
210-523 0844
210-524 7605
210-523 9238
Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Αριστοτέλους 19)
-Δ/ντής
210-825 1834

Τμήματα:
-Νοσοκομειακής Περίθαλψης
210-825 1834

-Εξωνοσοκομειακής Προστασίας
210-825 1835

-Για την Αντιμετώπιση της χρήσης
-Εξαρτησιογόνων Ουσιών
210-821 0879

-Γραμματεία

 

210-825 1834
210-822 9236
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
(Αριστοτέλους 17)
-Δ/ντρια
210-523 0703


Τμήματα:
-Φαρμακευτικών Φορέων , Φαρμάκων &
Καλλυντικών
210-523 7483


-Φαρμακείων & Φαρμακοαποθηκών
210-523 2277

-Ναρκωτικών
210-522 5301

-Γραμματεία

 

210-523 7483
210-522 7360
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(Αριστοτέλους 17)
-Δ/ντρια

210-523 5941


Τμήματα:
-Ιατρικού & Λοιπού Επιστημ. Προσωπικού

210-523 5871

-Νοσηλευτικού Προσωπικού
210-523 0295

-Λοιπών Επαγγελμάτων
210-523 5875

-Γραμματεία

 

210-523 2275
210-523 5941
Δ/ΝΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(Σοφοκλέους 48)
-Δ/ντρια

210-523 5645


Τμήματα:
-Προγραμ/μου Μελετών και Αξιολόγησης

210-523 5679

-Πληροφόρησης
210-523 5542

-Τεχνικής Υποστήριξης Προγραμμάτων
210-523 5542
210-523 5679

-Γραμματεία

 

210-523 5453
210-523 5645
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Μακεδονίας 6-8)
-Δ/ντής

210-822 9626


Τμήματα:
-Περίθαλψης

210-822 9626

-Μητρώου Ασφαλισμένων, Παρακολούθησης
Πιστώσεων & Ελέγχου

210-822 9626

-Γραμματεία

 

210-822 2465

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(Αριστοτέλους 17)
-Δ/ντής
Τμήματα:
-Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας(Ε.Σ.Υ)
-Επιστημονικού, Νοσηλευτικού &
Λοιπού Προσωπικού
210-522 6481

210-523 1897

210-522 4859


-Ιατρών Υπόχρεων Υπηρεσ. Υπαίθρου
210-523 2952

-Ειδικευομένων Γιατρών
210-523 1910

-Γραμματεία 210-825 4984 210-524 8751


« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail