Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΗΛ FAX
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
210-523 6744
210-523 8325
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Αριστοτέλους 17)
-Δ/ντρια
210-523 4768

Τμήματα:
-Οικογένειας &Δημογραφικής Πολιτικής
210-522 3619

-Προστασίας Παιδιών & Εφήβων
210-523 5757

-Ηλικιωμένων
-Γραμματεία

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Αριστοτέλους 17)
-Δ/ντής

210-523 1305
210-522 2380
210-523 4768
Τμήματα:
-Προστασίας Ευπαθών Ομάδων
210-522 4900

-Κοινωνικής Προστασίας
210-524 6683

-Εθελοντισμού & Πιστοποίησης Φορέων
210-522 2357

-Γραμματεία

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(Αριστοτέλους 17)
-Δ/ντής

210-523 5703

 

210-523 5004


Τμήματα:
-Οργάνωσης & Λειτουργίας Δομών & Προγρ.
Ανοικτής Κοινωνικής Φροντίδας & Αποκατάστασης
210-523 4085

-Οργάνωσης & Λειτ. Δομών & Προγρ/των Αυξημένης Φροντίδας
210-822 4865

-Γραμματεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
(Αριστοτέλους 17)

210-523 5828

 

210-523 4159

210-523 6027


« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail