Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΗΛ FAX
-ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
210-825 1833
210-522 7157
210-822 4428
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Αριστοτέλους 19)
-Δ/ντής
210-881 0465

Τμήματα:
-Προσωπικού
210-522 1747

-Τεχνικής Υποστήριξης
210-523 3569

-Διοικητικής Μέριμνας & Αυτοκινήτων
210-523 3569

-Συλλογικών Οργάνων
210-822 9198

-Γραμματείας
210-825 4429

-Γραφείο Εκτάκτων Περιστατικών
210-522 3246

-Γραφείο Αδειών
210-825 4427

-Αρχείο
210-522 0632

-Πρωτόκολλο
210-825 4115

-Διεκπεραίωση
210-825 4428

-Αποστολή Εγγράφων

 

210-825 4612
210-822 1149
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
(Αριστοτέλους 17)
-Δ/ντής
210-523 4769

Τμήματα:
-Εκπαίδευσης
210-523 2564

-Έρευνας
εσ. 260

-Συνεχιζόμενη Κατάρτισης
210-523 7713

-Βιβλιοθήκη
210-523 7877

-Γραμματεία

 

210-523 5487
210-523 4769
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ , ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Αριστοτέλους 19)
-Δ/ντής
210-825 4985

Τμήματα:
-Οργάνωσης Ποιότητας Υπηρεσιών &
Απλούστευσης Διαδικασιών
210-822 4015

-Πληροφορικής
210-524 5260

-Γραμματεία

 

210-825 4611
210-825 4426
210-822 4015
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(Αριστοτέλους 17)


-Δ/ντής
210-523 0277

Τμήματα:
-Προϋπολ. & Οικον. Προγράμματος
210-523 2649

-Δημοσίων Επενδύσεων
210-523 0418

-Επεξεργασίας & Ελέγχου Προϋπολογισμών Νοσοκομείων
210-524 2974

-Εκκαθάρισης Ελέγχου & Εντολών
Πληρωμών Αποδ. Προσωπικού Νοσοκ.


-Μισθοδοσία
210-524 7725
210-523 7383

-Γραμματεία

 

210-522 5810
210-522 5810
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(Αριστοτέλους 19)
-Δ/ντής
210-825 1843

Τμήματα:
-Κατάρτισης Προγραμ .Προμηθειών
210-821 6759

-Εκτέλεσης Προμηθειών
210-822 4761

-Κοστολόγησης
210-822 4761

-Γραμματεία
Κεντρικής Αποθήκης Υλικού (Κ.Α.Υ)
210-825 1843
210-822 1320
(Λεωφ. Ειρήνης 2, Ταύρος 177 78)
210-346 2701

-Γραφείο Κίνησης
210-346 2901

-Γραφείο Διαχείρισης Φαρμάκων & Υγειονομικού ,
Χειρουργικού & Εξυγιαντικού Υλικού


-Γραφείο Διαχείρισης Ναρκωτικών
210-346 8219

-Φύλακες
210-346 2701

-Γραφείο Γραμματείας Συνεργείο

 

210-347 2659

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(Αριστοτέλους 17)
-Δ/ντρια
210-524 8225

-Τμήματα:
-Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας
210-523 9284

-Ευρωπαϊκής Ένωσης & Νομοθετικής Εναρμόνισης
210-523 9284

-Μεταφράσεων
210-523 0050

-Γραμματεία

 

210-523 3776
210-523 6023Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Αχαρνών 22)
-Δ/ντής
210-821 6288

Τμήματα:
-Προγραμ/μού & Εποπτείας Έργων
210-821 8251

-Μελετών & Προδιαγραφών Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας
210-523 5286

-Γραμματεία
210-821 5167
210-821 7074


« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail