Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
(Αγ. Σοφίας 46 , 546 22 Θεσσαλονίκη
-Δ/ντρια
2310 260 421
Τμήματα:
-Γραμματείας
2310 260 421
-Διοικητικού-Οικονομικού Ελέγχου &Επιθεώρησης
2310 269 693
2310 260421
-Υγειονομικού & Φαρμακευτικού Ελέγχου &
Επιθεώρησης
2310 269 693
-Γραμματεία
2310 234 446


« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail