Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ)

(Λ.Αλεξάνδρας 196)

ΤΗΛ
-Γραφείο Κοσμήτορος
210-640 0188
210-646 5982
-Γραμματεία (Πρωτόκολλο)
210-644 6171
210-646 3881
-Δ/ντρια
210-646 0658
-Τμήμα Οικονομικό
-Εκπαιδευτικό Τμήμα
210-646 3881
210-645 2169
-Έδρα Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής
210-640 0188
-Έδρα Παρασιτολογίας & Εντομολογίας
210-646 2045
-Έδρα Επιδημιολογίας & βιοστατιστικής
210-646 7473
-Έδρα Μικροβιολογίας & Ανοσοβιολογίας
210-645 6359
210-642 2278
­-Έδρα Διατροφής & Βιοχημείας
210-644 1562
-Έδρα Υγειον. Μηχανικής
210-646 6064
-Έδρα Επαγ. & Βιομηχ. Υγιεινής
210-644 2517
-Έδρα Ιατρικής Οικονομίας
210-643 5328
210-642 6380
-Έδρα Διοικ. & Οργ. Υπηρεσιών Υγείας
210-634 3980
-Έδρα Κοινωνιολογίας
210-646 6243
-Έδρα Κτηνιατρικής
210-644 5049
-Έδρα Λογ/σμός Ερευνών
210-642 5910


« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail