Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΤΗΛ FAX
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Στουρνάρη 73-75)

-Δ/ντής
210-522 2752
210-524 8139

-Τμήμα Α'
210-523 1231

-Υπηρεσίες Τμήματος Α
210-523 1185

-Τμήμα Β' (Νοσηλείων)
210-524 8165

-Επενδύσεις
210-523 1877

-Λογιστικό
210-523 1877

-Γραμματεία

 

210-523 1269
210-524 6897
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(Στουρνάρη 73-75)
-Επίτροπος
210-523 0983

-Προϊστάμενος Τμήματος
210-524 4480

-Γραφεία Προσωπικού
210-523 0972
210-523 5969

-Γραμματεία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
(Μακεδονίας 6-8)
-Δ/ντής

210-523 1012
210-524 0964
210-825 4293
210-524 0964
- Προϊστάμενος Τμήματος
210-883 2127

-Υπηρεσίες
210-883 2133

-Γραμματεία

 

210-883 2128

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ)
(Αβέρωφ 12)

Τηλ. Κέντρο

 

 

 

210-889 9081

 

 

210-825 3760

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
(Μακεδονίας 6-8)
Τηλ. / Fax : 822 5466 , 881 1500 ,
881 8868 , 822 9922 , 825 4058


« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail