Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΛ FAX
-ΠεΣΥ Α' Αττικής
210-646 1841

-ΠεΣΥ Β'Αττικής
210-645 4815

-ΠεΣΥ Γ' Αττικής
210-532 6320

-ΠεΣΥ Α' Κεντρικής Μακεδονίας
2310-371 805

-ΠεΣΥ Β' Κεντρικής Μακεδονίας
2310-368 801

-ΠεΣΥ Θεσσαλίας
2410-583 150

-ΠεΣΥ Στερεάς Ελλάδας
22310-67 641

-ΠεΣΥ Ηπείρου
26510-83 939

-ΠεΣΥ Ιονίων
26610-86 000-1

-ΠεΣΥ Δυτικής Ελλάδας
2610-999 837

-ΠεΣΥ Πελοποννήσου
2710-230 020,3
2710-230 031
-ΠεΣΥ Κρήτης
2810-276 406

-ΠεΣΥ Δυτ. Μακεδονίας
24610-34 437

-ΠεΣΥ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
25310-59 800

-ΠεΣΥ Α' Νοτίου Αιγαίου
22810-96 634

-ΠεΣΥ Β' Νοτίου Αιγαίου
22410-70 324

-ΠεΣΥ Βορείου Αιγαίου
22510-37 661


« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail