Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Υπουργεία Υγείας - Αφρική

Benin: Ministry of Health (in French)
Benin: Ministry of Agriculture (in French)
Botswana: Ministry of Health
Botswana: Ministry of Agriculture
Egypt: Ministry of Agriculture and Land Reclamation
Ghana: Ministry of Health
Ghana: Ministry of Food and Agriculture
Kenya: Ministry of Health
Kenya: Ministry of Agriculture and Rural Development
Maldives: Ministry of Health
Maldives: Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
Mauritius: Ministry of Health & Quality of Life
Mauritius: Ministry of Agriculture, Food Technology & Natural Resources
Mauritius: Ministry of Fisheries
Morocco: Ministry of Public Health (in French)
Morocco: Ministry of Agriculture, Rural Development, Water and Forests (in French)
Namibia: Ministry of Health and Social Services
Namibia: Ministry of Agriculture, Water and Rural Development
Namibia: Ministry of Fisheries and Marine Resources
Senegal: Ministry of Health, Hygiene and Prevention (in French)
Senegal: Ministry of Agriculture and Livestock (in French)
South Africa: Department of Health
South Africa: Department of Agriculture
Swaziland: Ministry of Health and Social Welfare
Swaziland: Ministry of Agriculture
Tanzania: Ministry of Health
Tanzania: Ministry of Agriculture & Food Security
Tunisia: Ministry of Public Health (in French)
Tunisia: Office of Pharmacy and Medicines (in French)
Tunisia: Ministry of Agriculture (in French)
Uganda: Ministry of Health
Zimbabwe: Ministry of Health and Child Welfare« πίσω
© 2005 - 2019, Public-Health.gr.
3xronia_mail