Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Συνέδρια & Σεμινάρια


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας
Έχει διεξαχθεί (15/10/2009 με 16/10/2009)
Αθήνα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας
Π: Goldair, τηλ: 210-3274570, fax: 210-3311021, e-mail: congress@goldair.gr , www.congress.goldair.gr« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail