Υπηρεσίες Υγείας
Δημόσια Υγεία
Οργανισμοί
Δημόσιας Υγείας
Συνέδρια & Σεμινάρια


4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πορωδών Υλικών
Έχει διεξαχθεί (21/10/2009 με 22/10/2009)
Πάτρα

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Ο: ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ και Τμ. Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Π: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρώ, τηλ: 2610-993999, fax: 2610-994999, e-mail: confer@upatras.gr , www.confer.upatras.gr« πίσω
© 2005 - 2018, Public-Health.gr.
3xronia_mail